บริการรับออกแบบงาน Electronics

บริการรับออกแบบงาน Electronics ต่างๆ

ทั้ง Hardware, Software และ Firmware เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถนำ Idea มาปรึกษา หรือลูกค้าสามารถที่จะนำ spec ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมาขอเสนอราคาจากทางเรา

โดยค่าใช้จ่ายของงานบริการออกแบบวงจร
หรือ software ต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้น ๆ และต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

PCB Design

งานออกแบบ Printed Circuit Board  หรือ PCB ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถนำวงจร Schematic มาให้ทางเราทำการออกแบบ PCB ตามขนาดที่กำหนดและตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

SCH Design

งานออกแบบวาดวงจรตามความต้องการของลูกค้า โดยที่สามารถนำไปดำเนินการทำ PCB ต่อได้ทันที

Software/Firmware Design

งานออกแบบโปรแกรมตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถนำ Hardware เดิมที่มีอยู่แล้วมาให้ทางเราพัฒนา Software/Firmware ได้