logo512

เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี และความมุ่งมั่นของทีมวิศวกรคุณภาพจากหลากหลายสาขาอาชีพ บริษัท แพลงก์ตอน ซิสเต็ม จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2019 เพื่อให้บริการ และ จำหน่ายสินค้าในด้าน Automation แบบครบวงจร รวมถึงการจัดอบรมและบริการด้านวิทยากร สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเสริมความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น Embedded System, IoT, Home automation, Industry automation, Robotic และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) หรือการออกแบบวงจรที่มีความซับซ้อนหรือวงจรที่รองรับกับอุปกรณ์ความเร็วสูง (High speed PCB design) และยังรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุ (RF design)

วัตถุประสงค์หลักของเราคือ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

Plankton System